VISS TVS Dach

Wersja przeznaczona do pochyłych konstrukcji przeszklonych
Materiał: stal czarna lub cynkowana metodą Sendzimira
Typy elementów: krokwiowo-płatwiowe przeszklenia dachowe
Szczególne cechy techniczne: profile o szerokości 50 i 60 mm i głębokości konstrukcyjnej
od 18mm do 205 mm, konstrukcje spawane lub skręcane przy zastosowaniu
systemowych łączników