VISS SG

Wersja przeznaczona do przeszkleń semistrukturalnych (bez zewnętrznych listew dociskowych)
Materiał: stal czarna lub cynkowana metodą Sendzimira
Typy elementów: semistrukturalne fasady i przeszklone przekrycia pochyłe
Szczególne cechy techniczne: różnorodne kotwy do szkła pozwalają na montaż jedno-
lub dwukomorowych szyb izolacyjnych o grubości elementów do 70 mm.
System Jansen VISS SG można dowolnie łączyć ze wszystkimi profilami VISS o szerokości
licowej 50 i 60 mm oraz z rozwiązaniem typu VISS Basic (dowolne pozasystemowe stalowe
profile nośne) a także VISS lxtra, dostępne są też systemowe okna semistrukturalne
otwierane na zewnątrz