PONZIO PF 152HI

System konstrukcji słupowo-ryglowych przeznaczony do wykonywania ścian osłonowych, zadaszeń, świetlików, o podwyższonej izolacyjności termicznej. Szerokość słupów i rygli wynosi 52 mm, maskownic zewnętrznych: 51 mm. Rozwiązania techniczne umożliwiają konstruowanie ścian prostych lub po łuku, przechodzenie kątów zewnętrznych i wewnętrznych oraz adaptację na ogrody zimowe.

System przewiduje rozwiązania z podkonstrukcją stalową i drewnianą. Przy zastosowaniu specjalnie zaprojektowanego elementu termicznego, możliwe jest uzyskanie współczynnika przenikania ciepła Ucw = 1,15 W/m2K (dla szyby jednokomorowej 28 mm).

FUNKCJONALNOŚĆ I ESTETYKA

  • możliwość zastosowania rozwiązań dla pasa nadprożowo-podokiennego o szczelności i izolacyjności ogniowej EI60
  • możliwość zastosowania różnego typu zewnętrznych elementów dekoracyjnych
  • możliwość wykonania wersji „poziomej” lub „pionowej” linii
  • możliwość gięcia profili