MB-60E EI

System MB-60E EI służy do wykonywania wewnętrznych lub zewnętrznych drzwi przeciwpożarowych jedno i dwuskrzydłowych. System ten umożliwia także wykonanie tzw. okien technicznych oraz przeciwpożarowych ścian działowych.

Konstrukcje wykonane na bazie systemu MB-60E EI mogą posiadać klasy odporności ogniowej EI 15, EI 30 według normy PN-EN 13501-2+A1:2010. System jest sklasyfikowany jako nierozprzestrzeniający ognia (NRO).

FUNKCJONALNOŚĆ I ESTETYKA

  • system przeciwpożarowy na bazie MB-60E - możliwość stosowania wspólnych elementów
  • zakres produktowy: drzwi 1 i 2-skrzydłowe, drzwi z doświetlami i ścianki.
  • konstrukcje w klasach EI15, EI30
  • system umożliwia zaszklenie wszystkich typowych szyb ognioodpornych różnych klas od 5 do 41 mm
  • głębokość konstrukcyjna kształtowników wynosi: 60 mm
  • szklenie listwami przyszybowymi od strony wewnętrznej.
  • prosta i szybka prefabrykacja